گروه معدنی اطلس ماین در سال 1398 با هدف انجام فعالیت های معدنی همراه با اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیر فلزی کار خود را شروع کرد . در طی این سالها روی فعالیت های معدنی متـمرکز بوده است و توانسته خود را به جایگاه ها برتر کشور در حوزه معدن برساند.